Blog

Çocukların Konuşma Becerisi Nasıl Geliştirilir?

Çocukların Konuşma Becerisi Nasıl Geliştirilir?

Çocuğum konuşmuyor, 3 yaşında çocuğum konuşmak istemiyor, çocuğum konuşmuyor ne yapmalıyım? Otizmli çocuğum konuşmuyor, çocuğum geç konuşuyor… bu gibi problemleriniz ve bu problemlere bağlı sorularınız varsa lütfen yazıyı sonuna kadar okuyun.

Dil aile içinde öğrenilir!

Çocuğun konuşması için en uygun ortam doğup büyüdüğü evidir. Tabii ki ilk öğretmenleri de anne babasıdır. Çocuk bulunduğu ev ortamında doğal koşullarda dili kendiliğinden öğrenir.

Bu kendiliğinden öğrenme süreci ebeveynleri rahatlatmamalıdır. Aksine çocuğun dili öğrenme sürecinde onları daha titiz, daha dikkatli olmaya yönlendirmelidir.

Yapılan araştırmalar çocuklarda konuşmanın, dili öğrenmenin zekâdan, kalıtımdan önce doğup büyüdükleri çevreyle alakalı olduğunu ortaya koymaktadır.

Nitekim bu konuda yapılan bir araştırma çocukta konuşmanın en belirleyici faktörü olarak yetiştiği çevreye işaret etmektedir.

Çocuklarımız uyanıkken biz ne yapıyoruz?

Araştırma temel olarak şu sorudan hareketle yola çıkmıştır:

Ortalama bir çocuk veya bebek bir haftada uyanık kaldığı 110 saat boyunca neler yapmaktadır? Çocuğun 110 saat boyunca yaptıkları onun başarısında ve gelişiminde ne kadar etkilidir?

Bu araştırmaya kadar bebeklerin ve çocukların günlük yaşamı üzerinde hemen hemen hiçbir veri yoktu.

Gelişim tüm çocukları birbirine benzetir!

Farklılıklar bulmak için yapılan bu araştırma farklı sosyoekonomik tabakalardan gelen aileler arasındaki benzerliklerle daha çok dikkat çekmiştir. Gelişim tüm çocukları birbirine benzetir. Bir evde kelimeleri söylemeye başlayan bir çocuğu gördüğümüzde diğer çocukları da aynı şeyi yaparken göreceğimizi söyleyebiliriz.

Benzerliklerin yanı sıra çarpıcı farklılıklar da araştırma sonucunda ortaya çıktı. Bu farklılıklardan bir tanesi ailelerin konuştukları kelime sayısı ile çocuğun zihninde oluşan kelime dağarcığının doğru orantılı gitmesiydi.

Sadece 6 ay sonra gözlemciler her bir aile için ihtiyaç duydukları çözümleme saatlerini tahmin edebiliyorlardı, sık sık sessizlik dönemleri yaşayan bir aileye alternatif ziyarette bulundular. Gözlemciler bir saatlik uzun oturumalar esnasında bazı ailelerin 40 dakikadan fazla bazılarının ise bunun yarısından bile az çocuklarıyla etkileşime girdiğini fark ettiler.

Çocuğum Konuşmuyor: Çocuklar konuştuğunuz kadar konuşur:

Bir saat içinde en yüksek sosyoekonomik düzey sahip ailelerin çocukları ortalama 2000 kelime duyarken devletten yardım alan ailelerin çocukları yaklaşık 600 kelime duyuyordu. Ebeveynlerin çocuklarına verdikleri tepkilerdeki farklılıklar da çarpıcıydı.

En yüksek sosyoekonomik düzey sahip aileler çocuklarına saatte yaklaşık 250 kez cevap verdiler, en düşük sosyoekonomik düzey sahip aileler ise çocuklarla aynı sürede 50 defadan az yanıt verdiler.

Bu veriler şu temel soruyu yanıtladı:

Bir çocuğun sahip olduğu öğrenme yeteneği hayatının ilk yıllarında duyduğu dille ilgili miydi? Kesinlikle öyleydi. O yıllarda yaygın olan düşüncenin aksine ne sosyoekonomik durum ne cinsiyet ne doğum bir çocuğun öğrenme kabiliyetinin kilit noktası değildi.

Çünkü her bir grubun içinde bile dil farklılıkları vardı. Bir çocuğun gelecekteki öğrenme gidişatını belirleyen temel faktör ilk yıllarındaki dil ortamıydı. Ebeveynin çocuğu ile ne kadar ve nasıl konuştuğu. Evdeki eğitim durumu veya ekonomik durum ne olursa olsun bebeğin konuşmasını çok fazla olduğu evlerdeki çocuklar daha iyi sonuç elde ediyorlardı.

Bu makalede Dr. Dana Suskınd’in “Otuz Milyon Kelime” adlı kitabından istifade edilmiştir.

Yazıyı severek okuduysanız Çocuklarda Konuşma ve Dil Sorunları: Nasıl Yardım Edebilirsiniz? adlı yazımızı da muhakkak tavsiye ederiz.

Yükselen Zekâ Yayınlarından çıkan kitaplardan haberdar olmak için bizi instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Yazar:

Yükselen Zekâ Akademik Kurul

 

İlgili Mesajlar