Blog

Çocuklarda Sorun Çözme Becerisi Nasıl Geliştirilir?

sorun çözme becerisi

Sorun çözme becerisi toplumumuzun genel bir problemidir. Bu problem henüz çocuklu yaşlarda başladığı bilinmektedir. Yani herhangi bir sorun ya da problem karşısında nasıl bir çözüm üreteceğini kişi bilemeyebilir.

Bir bebek hayata gözlerini açtıktan itibaren aile ve doğduğu toplumun üyesi olmaktadır. Büyümeye başladıkça kendine ve yaşadığı topluma faydalı olmak için çalışır, içinde bulunduğu topluma uyum sağlamak için çabalar ve sosyalleşmek için kültüre ait davranışları, örf ve adetleri öğrenmek zorundadır. Bu süreçte pek çok sorun ve sosyal kurallar ile karşı karşıya gelen çocuklar, çevresindeki insanların ondan bu kurallara uyma beklentisinde olduklarını anlar ve kuralları öğrenmeye başlar. Çocuğun sosyal çevresinde kendisine model aldığı; ebeveyni, arkadaşları ve öğretmenler çocuğun sosyal olarak gelişmesinde ve iletişim kurması açısından önemli bir yerdedir.  

Sosyal iletişimin başarılı bir şekilde kurulabilmesi ve sorun çözme becerisi için çözüm üretebilmesi farklı davranışsal ve bilişsel beceriler gerekmektedir. Çocuğun sosyal olarak gelişim göstermesi yalnızca başka bireylerle kurduğu iletişimde başarıyı getirmemektedir. Akademik olarak başarıyı da beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı çocukların sorun çözme becerisi geliştirmesi ve sosyal bireyler olabilmeleri için verilen eğitimler çok önemlidir ve eğitimcilere ve aileye büyük sorumluluklar düşmektedir. Çocukların sosyal beceri programlarıyla eğitim almaları hem sosyal gelişimlerine destek olur hem de sorun çözme becerisi gelişir. Böylelikle çocuklar yaşadıkları çevreye daha iyi uyum sağlayabilmektedir. Özellikle okul öncesi dönemde aldıkları eğitimlerle gelişen yetenek ve beceriler; problem çözme becerileri, analitik düşünme becerileri, kendinin bir birey olduğunun farkında olma, sosyal ve iletişim becerileri, algı ve yaratıcılık becerileri şeklinde ifade edilmektedir. 

Sorun Çözme Becerisi Geliştirme Yolları 

Bir çocuğa sorun çözme becerisi kazandırmak için bazı yollar izlenebilmektedir. Bu yollar doğru ve bilinçli olarak uygulanıldığında, çocuğun sorun çözme becerisinin geliştiği gözlemlenmektedir.  

  1. Çocuğunuz bir problemle karşılaştığında onu dinleyin ve anlamaya çalışın. Çözüm üretmesi konusunda teşvik edin ve cesaret verici konuşmalar yapın. 
  1. Çocuğunuzun her sorunla karşılaşmasında onun yerine sorunu siz çözerseniz, ilerleyen zamanlarda ve yaşında karşılaştığı problemlerle baş edemeyecektir. Bu yüzden bırakın çocuğunuz sorunlarını kendisi çözsün. Eğer yardıma ihtiyaç duyarsa, bu noktada ona yardımcı olacağınızı hissettirin.  
  1. Sorunla karşılaştığında, çözüm bulması için ona farklı yöntemler önerin. Birlikte nasıl çözebileceği hakkında beyin fırtınaları yapın, birlikte bulduğunuz çözüm yollarını not edin ya da ona daha önce başınıza gelen benzer problemleri nasıl çözdüğünüzü anlatan hikâyeler anlatın, farklı örnekler gösterin.  
  1. Kendi ev yaşantınızda ve sosyal hayatınızda ona küçük sorumluluklar verin. Vereceğiniz bu sorumluluklar çocuğunuzun kendine güvenen bir birey olmasına yardımcı olacaktır. Kendine güvenen bir çocuk da bir sorunla karşılaştığında çözüm üretirken kendine güvenerek hareket edebilecektir.  
  1. Çocuğunuzla birlikte filmler izleyin, kitaplar okuyun. Bu aktiviteyle birlikte filmde ya da kitapta yaşanan bir sorunda çocuğunuza ‘bu senin başına gelse ne yapardın?’ gibi sorular yöneltebilirsiniz. Bu tarz küçük sorular ile çocuğunuzun başına gelmeden, farklı problemlere karşı çocuğunuzun çözüm üretmesini sağlayarak çoklu düşünmesine destek olabilirsiniz.  
  1. Her durum ve sorun karşısında çocuğunuzun fikrini sorun. Onun isteklerini, ihtiyaçlarını dinleyin ve anlamaya çalışın ve onu anladığınızı mutlaka belirtin. Onun ifadelerini ona özet geçerek doğru anlayıp anlamadığınızı teyit etmesini sağlayın. Kendi düşüncelerinizi de çocuğunuza ifade edin. Düşüncelerine önem gösterdiğinizi hissettirin. Böylece bir sorunla karşılaştığında kendi verdiği kararların önemli olduğunun farkında olacak ve doğru adımlar atacaktır. Bundan dolayı çocuğunuzun ne düşündüğünü önemseyin ve ona fikrini sorun. 

Çocuğunuz Sizce Yaramaz Mı? Yoksa Hiperaktif Biri Mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir