OKULA KAYIT YAŞI NE OLMALI?

• Çocuğum 72 aylık ama okulda kendisinden daha büyük çocuklar tarafından ezileceğine inanıyorum.
• Çocuğum iki yıldır anaokuluna gidiyor artık çok sıkıldı okula başlasın istiyorum. Ama şu an 66 aylık. Acaba zarar görür mü?
• Çocuğum okumayı yazmayı kendi başına öğrendi daha 72 aylık değil ama okula başlamasını istiyorum.
• Bir çocuğun okula başlama yaşı ne olmalıdır?
• Çocuklar kaç aylıkken okula başlayabilir?


Bunlar gibi onlarca soru ile karşılaşıyoruz ve hepsi “Hocam çocuğumu bu yıl okula vermeli miyim?”sorusu ile bitiyor. Bu konuda sizler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı okula kayıt yaşı tablosu(İlkokul-Anasınıfı) hazırlayarak yardımcı olmaya çalıştık. Çocuğunuzun kaç aylık olduğunu hesaplayabileceğiniz bir de robot adresi veriyoruz.
Bu adresten bakarak kolayca doğru sonuca ulaşabilirsiniz.

Çocuklar okula başlamadan önce şu 5 alanda hazırbulunuşluk elde etmiş olmalılar.

Bilişsel / Duyuşsal Alan: Dikkat ve öğrenme becerilerini kapsamaktadır.

Psiko Sosyal / Duygusal Gelişim Alanı: Kendini ifade etme, duygularını anlatabilme ve karşısındakilerin duygularına değer verme, empati kurabilme davranışlarını içermektedir.

Psikomotor Gelişim Alanı: İnce ve kaba motor becerilerin gelişim alanıdır. Okula başlamadan önce oynanan hamur, lego, makas, boyama vb etkinliklerle desteklenmelidir.

Özbakım / Bireysel Gelişim Alanı: Okula başlayacak çocuk düğme ilikler ve ayakkabısını bağlar, bağcıklı ayakkabı değilse bile kendisi giyer. Tek başına tuvalete gidebilir ve yemek yiyebilir.

Dil Gelişimi Alanı: Dersleri dinleme,anlama ve kendisini ifade etme yeteneğini içerir. Okulöncesi eğitim ve kitap okumak bu beceriyi destekler.
Yükselen Zeka olarak bu 5 gelişim basamağını destekleyecek oyunlar ve gelişim setleri hazırlamaktayız. Bunların uzun tanıtım videolarını sayfamızdan izleyebilirsiniz.

Çocuklar arasında mutlak bir eşitlik kurmak mümkün değildir. Yılın ilk dört ayı içerisinde doğmuş olmak birçok alanda daha erken olgunluğa erişmiş olmak. Bu sebeple kendi sınıfında 8 ay küçük yaşıtlarına göre daha avantajlı olmak gibi bir durum içerebilir. Bunu reddedemeyiz. Yani yukarıda ifade ettiğimiz beş gelişim basamağında yaş çok önemli bir etkendir. Fakat tek önemli değer değildir. Çünkü çocuklarda cinsiyet(Kız çocukları erken gelişir), aile ortamı(Ağabey ve ablası olan çocuklar daha avantajlıdır), sosyoekonomik durum(Sunulan imkânlar çocuğu yaşıtlarından farklı kılar), ailenin ilgisi(Her türlü sosyal ve ekonomik değerden üstündür) bu eşitsizliği destekler. Her şeyden öte anne baba zekâ seviyesi bile çocuğa genetik bir miras olarak aktarılmaktadır. Elbette zekâ da diğer beceriler gibi odaklanarak, desteklenerek artırılabilir ya da ihmal edilirse körelir.

Bu bilgiler ışığında şunu ifade etmek mümkündür. Çocukların aynı ay içinde doğmuş olmaları ya da tüm sınıfların aynı aylarda doğmuş çocuklara göre düzenlenmesi bu eşitsizlikleri azaltsa bile tamamen ortadan kaldırmış olmaz.
Bu sebeple bize danışanlara kısaca şunu ifade etmekteyiz. Çocuğunuz 72 ayın üzerindeyse ve hazır olduğunu düşünüyorsanız doktor ve ram raporu alarak erteleme yapmayın. Çocuğunuzu okula kayıt ettirin. 69-71 ay arasındaysa idareye dilekçe vererek anasınıfına devam edebilirsiniz. İki yıl üst üste anasınıfı olur mu diye düşünmeyin. Eğer çocuğunuzun 5 gelişim basamağında yeterli seviyede olduğunu düşünüyorsanız okula başlamasında bir mahzur bulunmamaktadır. Çocuğunuzu 66-68 aylıksa dilekçe vererek okula başlamasını istemeyiniz. Daha olgunlaştığı bir sonraki yılı hedefleyin. Unutmayın sizin çocuğunuzun sınıfında 84 aylık çocuklar da bulunabilir. Kısaca sizin çocuğunuzdan 18 ay büyük olan bu çocuklarla bir ömür birlikte olacak. Özellikle ergenliğe girişi onlardan çok daha geride olacak. İlerde ortaokula başladığında soyut kavramları anlamakta zorlanacak. Özellikle matematik konusunda zorlanacak.

Tüm bu bilgiler bizim şahsi kanaatimizi oluşturmaktadır. Çocuklar yumurta değildir. Kısaca her çocuk farklıdır. Birisi için yanlış olan diğeri için doğru olabilir. Karar verirken çocuğunuzu en doğru şekilde tanımlayabilecek, yorumlatabilecek ve destekleyecek olan sizlersiniz. Bir ömür boyu başarılar ve mutluluklar dilerim.